TRWA URLOP - WRACAM 08.04.2024

Mając na uwadze Państwa prywatność, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), LONDON SKIN ACADEMY LTD. Marcelina Woźniak pragnie Państwa poinformować w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo określani mianem „Użytkowników Serwisu”.

1.     Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administrator”) jest LONDON SKIN ACADEMY LTD Marcelina Woźniak z siedzibą w Londynie, przy ul. Office 56 Millmead Business Centre Millmead Road, London N17 9QU, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.londonskinacademy.pl

2.     Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.

3.     Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie niezbędnym do przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4.     Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być pozyskiwane oraz gromadzone w następujący sposób:

–       informacje o komputerze, w tym o adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki oraz systemie operacyjnym;

–       informacje o wizytach i korzystaniu z witryny www.londonskinacademy.pl przez Użytkowników Serwisu; w tym źródło odesłań, długość wizyt, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

–       informacje o adresie e-mail Użytkowników Serwisu;

–       informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do London Skin Academy LTD. Marcelina Woźniak e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej www.londonskinacademy.pl

5.     Informujemy, iż w razie kontaktu z London Skin Academy LTD.  Marcelina Woźniak za pośrednictwem poczty elektronicznej jako nadawca wiadomości w sposób bezpośredni przekazujesz nam swoje dane osobowe, w takim przypadku zainicjowanie kontaktu stanowi wyrażenie przez Użytkownika Serwisu zgody;

6.     LSA LTD.  Marcelina Woźniak zastrzega możliwość rozpowszechnienia zdjęć lub obrazów za pośrednictwem witryny www.londonskinacademy.pl oraz portali społecznościowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu związanych z MED.MARCI  i London Skin Academy Ltd. Marcelina Woźniak

7.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora za pomocą adresu e-mail: kontakt@londonskinacademy.pl lub woz.marcelina@gmail.com

8.     Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator przetwarza dane zgodnie z ich celem;

9.     Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

10.  Użytkownikom przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu Użytkownicy Serwisu powinni zwrócić się do Administratora poprzez adres mailowy: kontakt@londonskinacademy.pl lub woz.marcelina@gmail.com

11.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody;

12.  Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika;

13.  Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;

14.  Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania;

Polityka Cookies

Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisu niniejszej strony internetowej ma niebywałe znaczenie dla zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa jej odwiedzających. Poniżej przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności określającą zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu, za pomocą plików Cookies, mających na celu między innymi realizację usług świadczonych drogą elektroniczną przez LONDON SKIN ACADEMY LTD

Office 56

Millmead Business Centre Millmead Road

London

N17 9QU

I.         Słownik pojęć

1.     Administrator – oznacza LONDON SKIN ACADEMY LTD

Office 56

Millmead Business Centre Millmead Road

London

N17 9QU

, prowadząca stronę internetową pod adresem: www., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu.

2.     Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

3.     Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

4.     Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

5.     Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

6.     Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.londonskinacademy.pl

7.     Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

II.       Rodzaje plików Cookies

1.     Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

2.     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.

b.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.

         3. Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III.      Cele wykorzystywania plików Cookies

1.     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:

a)     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b)    rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c)     zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

d)    rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)    zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Serwisu i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu.

2.     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

a)     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

b)    optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3.     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

a)     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)    poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników Serwisu na strony internetowe Serwisu.

4.     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

5.     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6.     Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

7.     Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Google, Facebook, Instagram. 

IV.     Przechowywanie i dostęp do plików Cookies.

1. Użytkownik Serwisu ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.     Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V.       Logi serwera

1.     Dane podlegające logowaniu w warstwie serwerowej, wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.     Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)     czas nadejścia zapytania,

b)    czas wysłania odpowiedzi,

c)     nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

e)    informacje o przeglądarce użytkownika,

f)      Informacje o adresie IP.

3.     Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.     Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Ta strona korzysta z Cookies dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi.

This website uses cookies to ensure the highest quality of service.